O fundacji

Cel

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wsparcia finansowego, materialnego i niematerialnego osób: dotkniętych w szczególności chorobą nowotworową, niepełnosprawnych, poważnie i przewlekle chorych, będących ofiarami katastrof i klęsk. Celem Fundacji jest również wsparcie Rodzin osób objętych opieką.

Historia

Historia powstania Fundacji wiąże się ściśle z tym, czego doświadczyliśmy w ostatnim czasie: choroby osoby nam bliskiej – naszej Ewy. To ona, jej chęć niesienia pomocy innym i zacięta walka z chorobą stały się inspiracją do powstania Fundacji. To Ewie dedykujemy działalność Fundacji. Walcząc z tym, co przyniósł jej los, zrozumieliśmy jak ważna jest pomoc innych osób – wzajemne wsparcie. Wiele czasu spędziłyśmy na rozmowach o tym, jak istotne jest to, aby chory myślał tylko o leczeniu, rodzina zaś zajmowała się opieką i wsparciem. Rozmawiałyśmy także o roli innych osób, które przyjmą na siebie ciężar organizacji środków na leczenie. Istotne stało się też znalezienie organizacji, która pomoże w zbiórce pieniędzy na leczenie: koordynując koncerty, maratony i zbiórki publiczne. Nam nie dane było uzyskać takiego wsparcia ze strony działających organizacji. Walcząc o życie Ewy sami uczyliśmy się „krok po kroku” tej trudnej sztuki i przecieraliśmy szlaki, poznając jak organizować przedsięwzięcia pozwalające zebrać środki na leczenie.
Dziś dzielimy się tymi umiejętnościami z innymi, wspierając w nierównej walce z chorobą, niepełnosprawnością oraz siłami natury.
Nazwę „AntyRak” dla Fundacji wybrała Nasza Ewa.
Zakres naszej działalności nie jest związany tylko z osobami chorymi na nowotwory, chcemy się zaopiekować również osobami z innymi schorzeniami, niepełnosprawnościami oraz ofiarami katastrof i klęsk żywiołowych.
Fundację tworzy grupa osób, które pracując zawodowo lub ucząc się, swój wolny czas przeznaczą na pomoc jako wolontariusze. Nikt nie wygra sam z przeciwnościami losu. Tylko współdziałanie, zrozumienie i ofiarowane serce może zadecydować o wygranej.
Prezes Zarządu Fundacji
Magda T.H.