Antoni Bąk

6 lat, Murowaniec
Choroba:   Ostra białaczka szpikowa
Numer konta:   –
Tytuł wpłaty:   –

Antoś Mały Wielki Człowiek!!!

W grudniu 2018 r zdiagnozowano u Antka JMML – młodzieńczą białaczkę mielomonocytową. To bardzo rzadki rodzaj białaczki wymagający indywidualnego procesu leczenia.

Antoś ma niespełna 6 lat, ale jego życie i życie rodziny to codzienne zmaganie się z jego schorzeniami. Zanim pojawiła się białaczka rodzina już od urodzenia Antka walczyła o jego zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Lekarze zdiagnozowali u malucha opóźnienie psychoruchowe, obniżenie napięcia mięśniowego, wodogłowie, zmiany o charakterze niedotleniowo-niedokrwinennym, niedosłuch oraz nieprawidłowo zbudowane podniebienie.

Rodzina walczyła i małymi krokami Antoś odnosił sukcesy.

Niestety nie dane było im się cieszyć postępami Antka. Koniec 2018 to diagnoza, która postawiła na „głowie” cały świat – ostra białaczka szpikowa.

Pomagajmy, sercem wspierajmy!

Kartki z pamiętnika: