Numer alarmowy 112 krok po kroku

Czasem w naszym życiu dochodzi do różnych niespodziewanych wypadków, w których potrzebujemy pomocy specjalistycznych służb. W takich wypadkach często przychodzi nam myśl: trzeba zadzwonić po pomoc. Jak jednak zrobić to dobrze?

Zacznijmy od podstaw: numer alarmowy to specjalny rodzaj numeru telefonicznego, udostępnionego służbom, których celem jest niesienie pomocy. Z perspektywy zwykłego człowieka najważniejsze jest to, że pod numer taki może zgłaszać wszelkie sytuacje, w których potrzebna będzie pomoc tego typu służb.

W Polsce funkcjonuje kilka numerów alarmowych, z których najważniejsze to:

 • 999: pogotowie ratunkowe;
 • 998: straż pożarna;
 • 997: policja;
 • 112.

Ostatni z wymienionych to jednolity europejski numer alarmowy, wprowadzony w 1991 roku w Unii Europejskiej w celu ułatwienia wzywania pomocy w państwach członkowskich (dzięki temu, że jest on w nich identyczny, pomocy przy jego wykorzystaniu można szukać w różnych krajach). Pomysł jego wprowadzenia okazał się na tyle dobry, że szybko zostął przyjęty przez państwa spoza Unii Europejskiej, np. Norwegię czy Białoruś, a nawet bardziej egzotyczne kraje, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Vanuatu. Ponieważ z numeru 112 można skorzystać w prawie sześćdziesięciu państwach, to jego będzie dotyczyć artykuł.

Dzwoniąc na numer 112 w razie nagłego wypadku należy zadbać o to, by wykonać je w odpowiednim miejscu, które umożliwia spokojną rozmowę i w którym ne ma zagrożenia dla bezpieczeństwa osoby wykonującej połączenie. Należy też pamiętać, że czasem operator odbierający nasz telefon może udzielać nam pewnych wskazówek dotyczących postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także pytać o aktualny stan rzeczy – powinniśmy zatem pozostać w pobliżu miejsca zdarzenia i nie oddalać się od niego. Dobrym pomysłem jest też poinformowanie innych świadków zdarzenia o wykonywanym telefonie – dzięki temu nie dojdzie do sytuacji dublowania zgłoszenia przez inne osoby.

W jakich sytuacjach powinniśmy dzwonić? Zasadniczo można wyróżnić kilka rodzajów zdarzeń, gdy zasadne jest szukanie pomocy pod numerem 112. Zgłaszać powinniśmy:

 • pożary;
 • włamania, rozboje i inne przypadki użycia przemocy;
 • porażenia prądem;
 • omdlenia, obficie krwawiące rany i inne przypadki wymagające szybkiej interwencji medycznej
 • wszelkie inne sytuacje, w którym zagrożone jest nasze życie, zdrowie, mienie lub porządek publiczny.

Należy przy tym pamiętać, że linia 112 ma określoną „przepustowość” – operatorzy centrum powiadamiania kryzysowego mogą jednocześnie obsłużyć tylko pewną ilość połączeń, dlatego ważne jest, by nie „blokować” numeru alarmowego niepotrzebnie. Sytuacje, w których nie należy dzwonić są następujące:

 • chęć zasięgnięcia informacji o pogodzie, rozkładach komunikacji miejskiej, opóźnieniach pociągów itp.;
 • chęć poinformowania o utrudnieniach drogowych;
 • chęć poinformowania o tym, że nie potrzebujesz pomocy;
 • chęć wezwania pomocy drogowej lub taksówki;
 • chęć uzyskania porady prawnej lub medycznej.

Oczywiście nie należy tym bardziej dzwonić pod 112, by zobaczyć, czy numer ten w ogóle działa, zupełnie naganne jest też dzwonienie na numer alarmowy by złożyć fałszywe zgłoszenie.

Kiedy operator odbierze nasz telefon, musimy podać mu następujące informacje:

 • co się dokładnie stało (krótki, acz konkretny opis zdarzenia);
 • gdzie to się stało (opisz to jak najdokładniej!);
 • komu to się stało (określ liczbę osób poszkodowanych);
 • co im się stało (opisz szczegółowo stan poszkodowanych);
 • co z tym zrobiono (opisz pomoc, która została udzielona);
 • kto dzwoni (podaj swoje imię, nazwisko i nr telefonu dyspozytorowi);

Warto podać jak najwięcej istotnych informacji o miejscu czy okolicznościach zdarzenia, by dyspozytor wiedział, jakie służby wezwać na miejsce zdarzenia, a sami ratownicy udzielający pomocy wiedzieli, na co mają się przygotować.

Pamiętaj też, że dyspozytor może udzielić ci pewnych instrukcji – postępuj według nich. Ponadto nigdy nie rozłączaj się pierwszy! Zrobi to operator, gdy uzna, że ma wystarczającą ilość danych!

Pamiętajmy, że odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego może niejednokrotnie ocalić czyjeś życie, zdrowie lub mienie. Starajmy się zatem nie dzwonić na 112 bez potrzeby oraz udzielać wszystkich niezbędnych danych dyspozytorowi, by ten mógł pokierować dalej akcją ratunkową.

Biblografia:

gov.pl: Kiedy dzwonić i NIE dzwonić na numer alarmowy 112?

gov.pl: Jak dzwonić na 112?

poradnia.pl: Co mówić dzwoniąc na 112?

cpr.kielce.uw.gov: Poradnik – Kiedy dzwonić na numer alarmowy 112?