Karina Wątorska

5 lat, Białe Błota
Choroba:   Wstępnie rozpoznane ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, dalsza diagnostyka w kierunku chorób metabolicznych
Numer konta:   56 1140 2004 0000 3502 7793 9709
Tytuł wpłaty:   Karina Wątorska 1912

Karinka Mała Królowa Uśmiechu!!!

W lutym 2019 r. spokojne dzieciństwo niespełna 4-letniej Karinki przerwała choroba. Choroba, która była wielkim zaskoczeniem, a jej objawy pojawiły się w ciągu jednego dnia. Choroba, która do dnia dzisiejszego nie ma ostatecznej diagnozy.

Wstępna diagnoza (po wielu badaniach) to ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM). To rozpoznanie może się jednak zmienić. Nadal jest prowadzona obserwacja w kierunku chorób metabolicznych. Lekarze szukają odpowiedzi, zaskoczeni chorobą tak samo jak rodzina Karinki.

Niestety skutki tajemniczej choroby są bardzo rozległe. Karinka przeszła dwa udary niedokrwienne, pojawił się niedowład połowiczny obustronny i padaczka lekooporna. Obecnie Karinka wymaga codziennej specjalistycznej rehabilitacji, zajęć logopedycznych, leków oraz środków na dalsze konsultacje.

Każdy z nas może pomóc wpłacając środki na konto Karinki w Fundacji Onkologicznej „AntyRak”.

Wpłaty na konto: 56 1140 2004 0000 3502 7793 9709, tytuł przelewu: Karina Wątorska 1912.

Dla Karinki prowadzona jest również zbiórka na portalu zrzutka.pl do której można się przyłączyć.

Pomagajmy, sercem wspierajmy!

Kartki z pamiętnika: